Bezoekers zijn van harte welkom om op de Eindhovensche Golf te komen golfen en daarvoor gelden onderstaande voorwaarden.

Bezoekers die lid zijn van een NGF A- of B-club en leden van een officiële buitenlandse club, allen in het bezit van een geldige lidmaatschapskaart, kunnen maximaal 5x per jaar, mits de bezetting van de baan dit toelaat, op onze baan spelen, behalve in het weekend en op feestdagen. Voorwaarde is dat zij in het bezit zijn van een handicap van maximaal 28.

Alle andere NGF-geregistreerde spelers worden alleen op introductie toegelaten. Zij moeten wel minstens handicap 54 bezitten.
Een introducé die met het introducerend lid meespeelt krijgt reductie op de greenfee (introductietarief). Deze introductie is beperkt tot 2 personen per keer.

Het hospitality tarief geldt alleen voor leden van de Oude Negen, zijnde Broekpolder, de Hilversumsche, de Kennemer, de Noordwijkse, de Rosendaelsche, Toxandria, de Pan en de Koninklijke Haagsche, alsmede voor leden van De Dommel. Voor alle clubs geldt een maximum van 6 leden per groep.

Jeugdspelers(-sters), tot en met 18 jaar, kunnen, mits de bezetting van de baan dit toelaat en zij voldoen aan de voorwaarden voor gastspelers zoals hierboven beschreven, op onze baan spelen voor het introductietarief. 

Jeugdspelers (-sters) zie lid zijn van RAAK, kunnen voor € 10,- maximaal 3 keer per jaar bij ons op de baan spelen, mits zij in bezit zijn van een geldige RAAK-kaart en een maximale handicap van 28 hebben. Voorafgaand aan de speelronde mogen ze gebruik maken van de drivingrange, maar niet van de EGA. De kinderen dienen zich vooraf altijd te melden bij de caddiemaster. Voor meer informatie kunnen ze bellen met de caddiemaster.

For our foreign visitors please read this information.