Lidmaatschap

De aanname van nieuwe leden is jaarlijks per 1 januari. Kandidaten kunnen hun interesse in een lidmaatschap van de Eindhovensche Golf kenbaar maken in een brief aan de secretaris. Voor een lidmaatschap geldt geen minimale handicap. Naast een motivatie zal de aanvraag voor het lidmaatschap moeten worden ondersteund door vijf leden. Brieven kunnen worden gestuurd per e-mail naar info@eindhovenschegolf.nl of per post naar Eindhovensche Golf, Eindhovenseweg 300, 5553 VB  Valkenswaard.

Na ontvangst van uw brief ontvangt u een link voor een digitaal aanmeldingsformulier. 
Alleen aanvragen die vóór 1 juli van het lopende jaar compleet zijn (brief en aanmeldingsformulier) worden overwogen voor een eventueel lidmaatschap per 1 januari van het daaropvolgende jaar.