Onze visie

Wat wij als pro team van de Eindhovensche Golf Academy (EGA) verstaan onder lesgeven en coachen.

Lesgeven
Het geven en verantwoorden van instructie. De professional heeft kennis die hij via instructie (inclusief uitleg van het waarom) overdraagt aan de speler. Deze vorm van begeleiden gebruiken wij bij spelers die nog onvoldoende ervaring of kunde hebben op een bepaald onderdeel.

Coachen
Door het stellen van vragen een beeld krijgen van de kennis en vaardigheden van de speler. De coach heeft de kennis over het gewenste thema en zal deze door het stellen van vragen (open en gesloten) uit de speler halen. Het doel is dat de speler zelfsturend wordt en zijn/haar eigen doelen formuleert en bedenkt welke consequenties de gekozen doelen met zich mee brengen.

Het uiteindelijke doel is dat de speler zichzelf kan helpen in alle situaties op en rondom de golfbaan.

Een aantal speerpunten
Een goed begin is het halve werk. Het invullen van de intake is een belangrijke tool hierbij. De tweede stap is het doen van een aantal (fysieke en mentale) testen die voor de professional belangrijk zijn om de speler optimaal te kunnen begeleiden. De derde stap is het maken van een plan van aanpak en daarna zal de vierde stap het starten van het plan van aanpak zijn.

Short game is de sleutel tot succes. Hoe lager de handicap des te belangrijker het short game. Een groot gedeelte van de begeleiding vindt plaats op en rondom de green.
Wij maken gebruik van de nieuwste technologieën zoals Trackman, Foresight, K-vest, balans bord en andere hulpmiddelen zoals videobeelden, true plane, spindisc en balans kussen.
De speler weet na iedere training wat hij/zij moet doen, waarom dit zo is en hoe het te trainen is.
Golfen leer je in de baan. In de baan moet het tenslotte gebeuren (techniek, coursemanagement en mentaal komen in de baan samen). Voor de baantrainingen is gratis de buggy van de golfschool te gebruiken.
Wij vinden een goede fysieke gesteldheid belangrijk.
Is de samenwerking tussen de professional en de speler niet succesvol, dan zal het altijd mogelijk zijn om van professional te wisselen.