Golf Environment Organization (GEO)

GEO is een internationale organisatie die zich richt op de duurzaamheid van de golfsport. Nu duurzaamheid in alle aspecten van ons leven en onze samenleving steeds belangrijker wordt, speelt ook de golfwereld actief in op de thema’s milieu, natuur en samenleving. Golfbanen kunnen zich laten certificeren door GEO, waarmee ze hun inzet voor duurzaamheid aan de hand van de thema’s milieu, natuur en samenleving erkend  krijgen.

Certificering levert een waardevol duurzaamheidskeurmerk op omdat de golfbaan en club niet alleen voldoen aan de internationale GEO-criteria maar ook aan relevante nationale wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de nieuwe Wet natuurbescherming). 

Om de GEO-certificering te verkrijgen heeft de Nederlandse Golf Federatie ‘OnCourse’ ontwikkeld. Dit is een online portal dat golfclubs stimuleert bewust om te gaan met ‘milieu’, ‘natuur’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Ten behoeve van de certificering moet je als golfbaan/golfclub kunnen aantonen hoe je ervoor staat op deze drie verschillende gebieden. Er dient veel informatie aangeleverd te worden om aan te tonen dat je als club daadwerkelijk duurzaamheid hoog in het vaandel hebt staan. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van het aanleveren van  keuringsrapporten van een vloeistofdichte vloer, overzichten van het elektriciteit, gas en -watergebruik en uitgebreide inventarisaties van de aanwezige flora en fauna. Dit is slechts een kleine greep uit de gegevens die aangeleverd en ingevuld moeten worden in de On Course portal.

De Eindhovensche Golf startte in 2015 met de procedure om GEO gecertificeerd te worden en de eerste certificering was in 2017. De daaropvolgende hercertificering vond plaats in 2022 en gaat nu plaatsvinden om de 5 jaar.

Deze GEO certificering is van belang omdat het de Eindhovensche Golf stimuleert:

  • Bewuster bezig te zijn met het thema duurzaamheid. Dus ook bewuster om te gaan met de natuur en het milieu
  • Geld te besparen.
  • Bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijd als het DAC te mogen organiseren. De NGF wil namelijk dit soort wedstrijden bij voorkeur op GEO gecertificeerde banen houden.
  • Gemakkelijker in aanmerking te komen voor subsidies.
  • Ons bewuster te zijn van alle ingewikkelde regelgeving waar we ons aan dienen te houden. Het afgelopen decennium zijn er enorm veel regels en wetten ontwikkeld waar we voorheen helemaal geen rekening mee dienden te houden
  • Ons als kleine organisatie minder te kwetsbaar maken, omdat meer zaken nu genoteerd zijn en gemakkelijk terug te vinden zijn.

Voor dit GEO proces werken we o.a. ook samen met het IVN Valkenswaard (een natuurorganisatie bestaande uit vrijwilligers) die regelmatig ’s ochtends vroeg en ’s avonds tegen schemering o.a. vogels en vleermuizen komen inventariseren. 

Naast de inventarisatie van hetgeen we bereikt hebben, stellen we ook doelstellingen op van zaken die we graag willen verbeteren op het gebied van duurzaamheid en hoe we dit willen bereiken. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van zonnepanelen, bestuderen van het ontwikkelen van een basin waarin we watervoorraad kunnen opbouwen voor de zomermaanden, het reduceren van het gebruik van plastic en het verminderen van water en energieverbruik.

Als alle benodigde gegevens en doelstellingen zijn verzameld in deze On Course portal pas dan kan de internationale certificering door de GEO Foundation worden aangevraagd. In 2027 zal onze volgende GEO certificering plaatsvinden.