Greenfee

De Eindhovensche Golf kent uitsluitend een 18 holes dagcontributie voor bezoekers.

Klik hier voor de bezoekersregeling

Bezoeker, lid NGF, géén lid golfclub met eigen baan    € 125,-
Bezoeker, lid erkende buitenlandse golfclub    € 100,-
Bezoeker, lid NGF, tevens lid golfclub met eigen baan    €   85,-
Bezoeker, introducé spelend met EG-lid     €   45,-
Hospitality Chain ‘Oude Negen’ en leden GC de Dommel    €   35,-
Bezoeker, ‘ingeschreven’ student spelend met EG-lid    €   35,-
Bezoeker, Jeugdspeler t/m 21 jaar, lid NGF, tevens lid golfclub met eigen baan, max hcp 28    €   10,-
Bezoeker, Jeugdspeler t/m 21 jaar, lid NGF, géén lid golfclub met eigen baan, max hcp 28    €   45,-


LET OP: Betaling uitsluitend per PIN


Er geldt een algeheel rookverbod in de baan!
 


Aansprakelijkheid 

U bent op eigen risico op de Eindhovensche Golf aanwezig. De Eindhovensche Golf is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen, in gebouwen of op de terreinen van de Eindhovensche Golf. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan door het beoefenen van het golfspel op de terreinen van de Eindhovensche Golf of het verblijven in de ruimste zin van het woord op de spel- en oefenfaciliteiten van de Eindhovensche Golf en in en rond het clubhuis, behoudens voor zover van verzekeringsdekking sprake zou zijn. Auto's op de terreinen van de Eindhovensche Golf en eigendommen daarin zijn daar voor risico van de eigenaar.