Greenfee

De Eindhovensche Golf kent uitsluitend een 18 holes dagcontributie voor bezoekers.

Klik hier voor de bezoekersregeling

Leden NGF, zonder vast speelrecht op een golfbaan  € 125,-
Leden met speelrecht op een erkende (buitenlandse) golfbaan  € 100,-
Introducé spelend met EG-lid 18-holes  €   45,-
Introducé spelend met EG-lid 9-holes  €   25,-
Introducé student spelend met EG-lid  €   35,-
Leden van de ‘Oude Negen’ Golfclubs en GC de Dommel  €   35,-
Jeugdleden (t/m 21 jaar) met speelrecht op een (buitenlandse) golfbaan  €   10,-
Jeugdleden NGF (t/m 21 jaar) zonder vast speelrecht op een golfbaan  €   45,-

LET OP: Betaling uitsluitend per PIN

Let op: verbouwing clubhuis


Door onze verbouwing willen wij u erop attenderen dat onze sirene momenteel niet in werking is. Om u te waarschuwen zal er gebruik gemaakt worden van een handmatig werkende sirene. Deze zal niet altijd overal in de baan te horen zijn. Wij vragen om uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en tijdig een schuilplek te zoeken of de baan te verlaten. Zie voor verdere informatie: Wat de doen bij onweer.Er geldt een algeheel rookverbod in de baan!
 


Aansprakelijkheid 

U bent op eigen risico op de Eindhovensche Golf aanwezig. De Eindhovensche Golf is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen, in gebouwen of op de terreinen van de Eindhovensche Golf. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan door het beoefenen van het golfspel op de terreinen van de Eindhovensche Golf of het verblijven in de ruimste zin van het woord op de spel- en oefenfaciliteiten van de Eindhovensche Golf en in en rond het clubhuis, behoudens voor zover van verzekeringsdekking sprake zou zijn. Auto's op de terreinen van de Eindhovensche Golf en eigendommen daarin zijn daar voor risico van de eigenaar.