Local rules

ALGEMENE INLEIDING

Hier op de website staan alle plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn. Bovendien staan de meest gangbare vaste plaatselijke regels op de scorekaart. De tijdelijke plaatselijke regels worden gepubliceerd op het mededelingenbord bij de 1e tee. Hierop staan ook mededelingen over andere speciale omstandigheden, zoals waarschuwingen m.b.t. werkzaamheden of tijdelijke wijzigingen op de baan.

  

Vaste Plaatselijke regels 2023


Out of Bounds
De grens van de baan wordt gemarkeerd door de afrastering rond de baan en witte palen (achter de 9green en het gebied achter en links van de 18egreen).

Paden en wegen
Alle paden zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van het pad dat de fairway van de 10hole kruist. Deze mag als een vast obstakel volgens R 16.1b worden ontweken.

Sproeikoppen rond de green
Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

 

Tijdelijke Plaatselijke regels van toepassing

Plaatsen
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm. van de plaats waar de bal oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.

Wateroverlast
Helaas is er op diverse plaatsen in de baan sprake van tijdelijk water. Volgens Regel 16.1 is dit een abnormale baanomstandigheid. Ontwijken door toepassing van Regel 16.1b.
Bunkers met een blauwe / blauw-groene paal erin zijn in zijn geheel als GUR te beschouwen.

GUR – algemeen gebied
De volgende terreinomstandigheden mogen beschouwd worden als Grond in Bewerking:

  • Niet gemarkeerde gaten en diepe bandensporen t.g.v. werkzaamheden in het bos.
  • Opgestapelde takken en hout dat nog moet worden afgevoerd.
  • Niet gemarkeerde, recent ingezaaide of met graszoden belegde gebieden.
  • Grote gaten en sneden t.g.v. beluchting van de baan.

Deze terreinomstandigheden mogen ontweken worden volgens de procedure van Regel 16-1b. N.B. De stronken van afgezaagde bomen zijn geen GUR.

GUR – Hole 11
De bunkers voor, rechts en achter de green zijn grond in bewerking en daarmee is dit GUR. Omdat spelen hieruit niet wenselijk is, te handelen als bij een no-play-zone. In het gebied staan blauwe/blauw-groene palen. Ontwijken door toepassing van Regel 16.1b is toegestaan. Men moet relief nemen.  Als optie kan men ook kiezen om een van de twee dropzones te gebruiken. Deze zijn aangegeven door bordjes.

Regelcommissie EG – versie 18/02/24