Local rules

ALGEMENE INLEIDING

Hier op de website staan alle plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn. Bovendien staan de meest gangbare vaste plaatselijke regels op de scorekaart. De tijdelijke plaatselijke regels worden gepubliceerd op het mededelingenbord bij de 1e tee. Hierop staan ook mededelingen over andere speciale omstandigheden, zoals waarschuwingen m.b.t. werkzaamheden of tijdelijke wijzigingen op de baan.


Nieuwe regel en ook nieuw bij ons: GUR of No Playzone!

Er wordt in de regels verschil gemaakt tussen het mogen of moeten ontwijken. Let dus goed op, dit is een wezenlijk verschil.

GUR: is gebied afgebakend met blauwe palen, dat mag men ontwijken. Regel 16-1b.
Voorbeeld: toe te passen bij een mieren hoop, werkzaamheden, beschadigingen in de baan.

Verboden speelzone / No playzone: is gebied afgebakend met blauwe palen met een groene kop (of rode palen met een groene kop, als het een hindernis betreft) dat moet worden ontweken. Regel 16-1f.
Voorbeeld: toe te passen bij jonge aanplant en nieuw ingezaaide gebieden waar uit spelen niet gewenst is.

Denk er aan; THE NEAREST POINT OF RELIEF IS NOT ALWAYS THE NICEST POINT!

  

Vaste Plaatselijke regels 2022


Out of Bounds
De grens van de baan wordt gemarkeerd door de afrastering rond de baan en witte palen (achter de 9green en het gebied achter en links van de 18egreen).

Paden en wegen
Alle paden zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van het pad dat de fairway van de 10hole kruist. Deze mag als een vast obstakel volgens R 16.1b worden ontweken.

Sproeikoppen rond de green
Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

 

Tijdelijke Plaatselijke regels van toepassing

Verboden speelzone Hole 17
Nieuw ingezaaide fairway rechts van ven, voor de green. Het door blauwe palen met groene kop gemarkeerde ingezaaide gedeelte van de fairway op hole 17 is aangemerkt als een VERBODEN SPEELZONE conform regel 2.4. Het is tevens voorzien van roping. Het betreden van en spelen vanuit dit gebied is ten strengste verboden. U laat de bal liggen in het gebied!
Voor ballen die in het gebied terecht komen kunt u de “nearest point of relief” bepalen of de droppingzone op de fairway, duidelijk aangegeven door een bord. De droppingzone is 1 stoklengte vanuit dit oriëntatiepunt, niet dichter bij de hole. De looproute via de mini/executive course is/blijft zoals aangegeven. Het toch betreden van of spelen uit deze VERBODEN SPEELZONE wordt bestraft met de algemene straf (2 strafslagen of verlies van de hole).

No-play-zone hole 1, 5 en 9
Aangeplante heide tussen (en achter) de green van hole 9 en de teebox van hole 1 en de aangepaste delen bij de greenside bunker links van de green op hole 1 en de rechterzijde van hole 5 ter hoogte van de meest rechtse bunker zijn – Verboden speelzones –, centraal gemarkeerd of afgebakend door blauwe palen met een groene kop. Als een bal in deze grond in bewerking ligt, dan MOET de speler dit zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1f.

 

(versie 03/2022, aangepast op en geldig vanaf 19/04/2022)