Local rules

ALGEMENE INLEIDING

Hier op de website staan alle plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn. Bovendien staan de meest gangbare vaste plaatselijke regels op de scorekaart. De tijdelijke plaatselijke regels worden gepubliceerd op het mededelingenbord bij de 1e tee. Hierop staan ook mededelingen over andere speciale omstandigheden, zoals waarschuwingen m.b.t. werkzaamheden of tijdelijke wijzigingen op de baan.


Nieuwe regel en ook nieuw bij ons: GUR of No Playzone!

Er wordt in de regels verschil gemaakt tussen het mogen of moeten ontwijken. Let dus goed op, dit is een wezenlijk verschil.

GUR: is gebied afgebakend met blauwe palen, dat mag men ontwijken. Regel 16-1b.
Voorbeeld: toe te passen bij een mieren hoop, werkzaamheden, beschadigingen in de baan.

Verboden speelzone / No playzone: is gebied afgebakend met blauwe palen met een groene kop (of rode palen met een groene kop, als het een hindernis betreft) dat moet worden ontweken. Regel 16-1f.
Voorbeeld: toe te passen bij jonge aanplant en nieuw ingezaaide gebieden waar uit spelen niet gewenst is.

Denk er aan: THE NEAREST POINT OF RELIEF IS NOT ALWAYS THE NICEST POINT!

  

Vaste Plaatselijke regels 2023


Out of Bounds
De grens van de baan wordt gemarkeerd door de afrastering rond de baan en witte palen (achter de 9green en het gebied achter en links van de 18egreen).

Paden en wegen
Alle paden zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van het pad dat de fairway van de 10hole kruist. Deze mag als een vast obstakel volgens R 16.1b worden ontweken.

Sproeikoppen rond de green
Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

 

Tijdelijke Plaatselijke regels van toepassing

Plaatsen
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm. van de plaats waar de bal oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.

GUR – Hole 6
Rechts van de fairway van hole 6  (algemeen gebied) is de grond bewerkt en daarmee is dit GUR. Midden in het gebied staan blauwe palen. Ontwijken door toepassing van Regel 16.1b is toegestaan. Men mag relief nemen. Als optie kan men ook kiezen om de dropzone (gemeten vanaf bordje ‘drop-zone’ bij de 150 meter paal) te gebruiken.

Schade aan de baan.
In het algemene gebied zijn gebieden waar schade, en gerepareerde schade is veroorzaakt door o.a. kraaien. Ontwijken door toepassing van de regel 16.1b is toegestaan, ook voor de stand van de speler.

Erosiesleuven in bunkers
Diepe voren en sleuven in bunkers, die zijn ontstaan als gevolg van hevige regenval (erosie), zijn aan te merken als abnormale baanomstandigheid en mogen worden ontweken volgens Regel 16.1c.

(versie 11/2022, aangepast op en geldig vanaf 24/11/2022)