Local rules

ALGEMENE INLEIDING

Hier op de website staan alle plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn. Bovendien staan de meest gangbare vaste plaatselijke regels op de scorekaart. De tijdelijke plaatselijke regels worden gepubliceerd op het mededelingenbord bij de 1e tee. Hierop staan ook mededelingen over andere speciale omstandigheden, zoals waarschuwingen m.b.t. werkzaamheden of tijdelijke wijzigingen op de baan.


Nieuwe regel en ook nieuw bij ons: GUR of No Playzone!

Er wordt in de regels verschil gemaakt tussen het mogen of moeten ontwijken. Let dus goed op, dit is een wezenlijk verschil.

GUR: is gebied afgebakend met blauwe palen, dat mag men ontwijken. Regel 16-1b.
Voorbeeld: toe te passen bij een mieren hoop, werkzaamheden, beschadigingen in de baan.

Verboden speelzone / No playzone: is gebied afgebakend met blauwe palen met een groene kop (of rode palen met een groene kop, als het een hindernis betreft) dat moet worden ontweken. Regel 16-1f.
Voorbeeld: toe te passen bij jonge aanplant en nieuw ingezaaide gebieden waar uit spelen niet gewenst is.

Denk er aan; THE NEAREST POINT OF RELIEF IS NOT ALWAYS THE NICEST POINT!

 

Corona en tijdelijke plaatselijke regels 

In verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) gelden tijdelijk aangepaste regels. Het doel van deze richtlijnen is om qualifying ronden te kunnen spelen in een periode waarin er gevaar is dat mensen elkaar besmetten. Het door de R&A opgestelde document is door de NGF in overleg met de EGA aangepast en aangevuld voor de Nederlandse situatie. Deze regels gelden naast de normale plaatselijke regels.

De score bij strokeplay (Regel 3.3b)
In verband met zorgen over het uitwisselen van scorekaarten:

  • Spelers mogen hun eigen holescores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet).
  • Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet.
  • Het invoeren van de score doet u via uw smartphone in E-Golf-4U.

Vlaggenstokken
Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers vlaggenstokken aanraken.

  • De vlaggenstok laten we te allen tijde in de hole staan (we zien dit als een gedragsregel).

Hole-afmetingen en uitholen
Er worden geen wijzigingen in de definitie van "hole" aangebracht. Tijdelijke aanpassingen van de hole die een veilige situatie garanderen (dat spelers de vlag en hole niet aanraken) maar waarbij toch qualifying condities gelden zijn als volgt opgelost:

 

De bal moet volledig onder het oppervlak van de green tot stilstand kunnen komen.
Scores gemaakt met deze aanpassingen worden tijdelijk geaccepteerd voor handicapdoeleinden.

Bunkers
Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers harken aanraken. De harken zijn uit de baan verwijderd. Bunkers worden zo netjes mogelijk achtergelaten en u wordt verzocht om de bunkers glad te strijken met gebruik van voeten of een club.

Met inachtneming van bovenstaande aanpassingen en gebruik van het gezonde verstand kunnen de qualifying condities in voege blijven.

 

 

Vaste Plaatselijke regels 2020


Out of Bounds
De grens van de baan wordt gemarkeerd door de afrastering rond de baan en witte palen (achter de 9egreen en het gebied achter en links van de 18egreen).

Paden en wegen
Alle paden zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van het pad dat de fairway van de 10ehole kruist. Deze mag als een vast obstakel volgens R 16.1b worden ontweken.

Sproeikoppen rond de green
Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

 

Tijdelijke Plaatselijke regels van toepassing

Aangeplante heide bij green hole 2 – GUR – No playzone.
Als een bal in grond in bewerking ligt, links van de green van hole 2, dan MOET de speler;

  1. Zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1, of
  2. Als een extra mogelijkheid mag de speler, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen (binnen 1 stoklengte, niet dichter bij de hole gemeten vanaf het bord ‘dropping zone’). Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3  


(versie 3/2020, aangepast op 03/07/2020)