Local rules

ALGEMENE INLEIDING

Op het mededelingenbord van de Regelcommissie in de EGA en op de EG website staan alle plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn. Bovendien staan de meest gangbare vaste plaatselijke regels op de scorekaart. De tijdelijke plaatselijke regels worden gepubliceerd op het mededelingenbord bij de 1e tee. Hierop staan ook mededelingen over andere speciale omstandigheden, zoals waarschuwingen m.b.t. werkzaamheden of tijdelijke wijzigingen op de baan.


Nieuwe regel en ook nieuw bij ons: GUR of No Playzone!

Er wordt in de regels verschil gemaakt tussen het mogen of moeten ontwijken. Let dus goed op, dit is een wezenlijk verschil.

GUR: is gebied afgebakend met blauwe palen, dat mag men ontwijken. Regel 16-1b.
Voorbeeld: toe te passen bij een mieren hoop, werkzaamheden, beschadigingen in de baan.

Verboden speelzone / No playzone: is gebied afgebakend met blauwe palen met een groene kop (of rode palen met een groene kop, als het een hindernis betreft) dat moet worden ontweken. Regel 16-1f.
Voorbeeld: toe te passen bij jonge aanplant en nieuw ingezaaide gebieden waar uit spelen niet gewenst is.

Denk er aan; THE NEAREST POINT OF RELIEF IS NOT ALWAYS THE NICEST POINT!

 

Vaste Plaatselijke regels 2019


Out of Bounds
De grens van de baan wordt gemarkeerd door de afrastering rond de baan en witte palen (achter de 9egreen en het gebied achter en links van de 18egreen).

Paden en wegen
Alle paden zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van het pad dat de fairway van de 10ehole kruist. Deze mag als een vast obstakel volgens R 16.1b worden ontweken.

Sproeikoppen rond de green
Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

 

Tijdelijke Plaatselijke regels van toepassing

 

Bewerkte grond bij green hole 18 – GUR – No playzone.

Als een bal in grond in bewerking ligt, links en achter de green van hole 18 of als het bekend is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de grond in bewerking, en zeker is dat deze niet out-of-bounds ligt, dan MOET de speler;

  1. Zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1, of
  2. Als een extra mogelijkheid mag de speler, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen (binnen 1 stoklengte, niet dichter bij de hole gemeten vanaf het bord ‘dropping zone’).
    Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3

 

Schade

In het algemene gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door kraaien grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1b. (er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler)

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 


(versie 7/2019, aangepast op 15/08/2019)