Local rules

ALGEMENE INLEIDING

Op deze website staan alle plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn. Op de scorekaart staat een QR-code die direct naar deze pagina verwijst. Op het mededelingenbord bij de 1e tee worden alle plaatselijke regels gepubliceerd. Hierop staan ook mededelingen over andere speciale omstandigheden, zoals waarschuwingen m.b.t. werkzaamheden of tijdelijke wijzigingen op de baan.

  

Vaste Plaatselijke regels 2024


Out of Bounds
De grens van de baan wordt gemarkeerd door de afrastering rond de baan en witte palen (achter de 9green en het gebied achter en links van de 18egreen).

Paden en wegen
Alle paden zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van de paden die de fairways van hole 2, 9 en 10 kruisen. Deze mogen als een vast obstakel volgens R 16.1b worden ontweken.

Sproeikoppen rond de green
Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

 

Tijdelijke Plaatselijke regels van toepassing

Wateroverlast
Op diverse plaatsen door de baan is sprake van tijdelijk water. Deze plekken zijn duidelijk waarneembaar. Volgens Regel 16.1 is dit een abnormale baanomstandigheid.
Bunkers met een blauwe of blauw-groene paal erin zijn in zijn geheel als GUR te beschouwen.
Spoelsporen in bunkers en het algemeen gebied die (nog) niet hersteld zijn en het gevolg van de hevige regenval mogen evenzeer zonder straf worden ontweken door toepassing van Regel 16.1b.

GUR – algemeen gebied
De volgende terreinomstandigheden mogen beschouwd worden als Grond in Bewerking:

  • Niet gemarkeerde gaten en diepe bandensporen t.g.v. werkzaamheden in het bos.
  • Opgestapelde takken en hout dat nog moet worden afgevoerd.
  • Niet gemarkeerde, recent ingezaaide of met graszoden belegde gebieden.
  • Grote gaten en sneden t.g.v. beluchting van de baan.

Deze terreinomstandigheden mogen ontweken worden volgens de procedure van Regel 16-1b. N.B. De stronken van afgezaagde bomen zijn geen GUR.

No-play-zone hole 2
De jonge aangeplante heide op de 2e heuvel rondom de bunker links op hole 2  is een no play zone. Er staan blauwe palen met groene kop in het gebied. Ontwijken door toepassing van Regel 16.1b is toegestaan. Men moet relief nemen. 


Regelcommissie EG – versie 12/06/24

 

TIP
Behandel de van graszoden voorziene afslagplaatsen (o.a. hole 16) en ook de contouren rond de vernieuwde bunkers op hole 11 met respect. Leg divots netjes terug aub en verplaats u en uw trolley tussen de afgespannen looppaden.