Local rules

ALGEMENE INLEIDING

Hier op de website staan alle plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn. Bovendien staan de meest gangbare vaste plaatselijke regels op de scorekaart. De tijdelijke plaatselijke regels worden gepubliceerd op het mededelingenbord bij de 1e tee. Hierop staan ook mededelingen over andere speciale omstandigheden, zoals waarschuwingen m.b.t. werkzaamheden of tijdelijke wijzigingen op de baan.


Nieuwe regel en ook nieuw bij ons: GUR of No Playzone!

Er wordt in de regels verschil gemaakt tussen het mogen of moeten ontwijken. Let dus goed op, dit is een wezenlijk verschil.

GUR: is gebied afgebakend met blauwe palen, dat mag men ontwijken. Regel 16-1b.
Voorbeeld: toe te passen bij een mieren hoop, werkzaamheden, beschadigingen in de baan.

Verboden speelzone / No playzone: is gebied afgebakend met blauwe palen met een groene kop (of rode palen met een groene kop, als het een hindernis betreft) dat moet worden ontweken. Regel 16-1f.
Voorbeeld: toe te passen bij jonge aanplant en nieuw ingezaaide gebieden waar uit spelen niet gewenst is.

Denk er aan; THE NEAREST POINT OF RELIEF IS NOT ALWAYS THE NICEST POINT!

  

Vaste Plaatselijke regels 2022


Out of Bounds
De grens van de baan wordt gemarkeerd door de afrastering rond de baan en witte palen (achter de 9green en het gebied achter en links van de 18egreen).

Paden en wegen
Alle paden zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van het pad dat de fairway van de 10hole kruist. Deze mag als een vast obstakel volgens R 16.1b worden ontweken.

Sproeikoppen rond de green
Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

 

Tijdelijke Plaatselijke regels van toepassing

Bal schoonmaken
Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de bal worden gemarkeerd, opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf. Terugplaatsen op exact dezelfde plaats als waarvan de bal werd opgenomen.

Schade aan de baan.
In het algemene gebied zijn gebieden waar schade, en gerepareerde schade is veroorzaakt door o.a. kraaien. Ontwijken door toepassing van de regel 16.1b is toegestaan, ook voor de stand van de speler.

Nep-havik – vlieger gebruikt als vogelverschrikkers in de baan
Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal van een speler een tijdelijke vogelverschrikker raakt of draden of palen die de vogelverschrikker ondersteunen heeft geraakt, dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar de vorige slag werd gedaan conform Regel 14.6.
Indien de vogelverschrikker een belemmering oplevert voor voorgenomen stand of slag, dient men te handelen als bij een vast obstakel, Regel 16.1a

Erosiesleuven in bunkers
Diepe voren en sleuven in bunkers, die zijn ontstaan als gevolg van hevige regenval (erosie), zijn aan te merken als abnormale baanomstandigheid en mogen worden ontweken volgens Regel 16.1c.

(versie 09/2022, aangepast op en geldig vanaf 17/09/2022)