Wat te doen bij onweer

Veel spelers realiseren zich niet, dat het bij onweer uiterst onverstandig is om door te spelen. Onweer is dan ook een dwingende reden om uw spel te onderbreken (rule 5.7a) en te gaan schuilen.

Bij wedstrijden zal de wedstrijdcommissie in geval van onweer middels de sirene de wedstrijd al dan niet tijdelijk onderbreken of afgelasten. Is er geen wedstrijd, dan bepaalt de caddiemaster aan de hand van apparatuur of het wel of niet veilig is om door te spelen.

Is het niet meer veilig, dan wordt dat middels de sirene aan de spelers in de baan kenbaar gemaakt. Zoek dan direct de dichtstbijzijnde schuilhut op of ga naar binnen indien u in de buurt van het clubhuis bent. De baan is vanaf dat moment gesloten en het is verboden om te spelen. De aanwijzing van de caddiemaster moet opgevolgd worden, de spelers hebben niet de vrije keuze om door te spelen of niet. Als het na enige tijd weer veilig is en het onweer geen gevaar meer vormt voor de spelers, dan zal de caddiemaster nogmaals de sirene laten horen. De baan is weer geopend en er kan doorgespeeld worden.

Het signaalschema is als volgt:

  • 1 lange toon = direct gevaar, hole niet uitspelen, bal laten liggen of markeren, ga schuilen
  • 2 korte tonen = spel hervatten
  • 3 korte tonen = (water)overlast, slecht zicht, mag hole uitspelen, daarna schuilen
  • 6 korte tonen = wedstrijd volledig afgelast / baan gesloten
  • 3 korte + 1 lange toon = shotgun

Nb. Een korte toon duurt 6 seconden, een lange toon 10 seconden.

Er bevinden zich schuilhutten in de buurt van de tee van hole 4, 5, 7, 9, 12, 15, en 16. 

Plaats uw kar en clubs altijd ruim buiten de schuilhut.
Neem in geen geval uw kar en clubs mee de schuilhut in, golfclubs en paraplu's werken als bliksemgeleider! Een handicart is geen veilige schuilplaats!

Indien er geen schuilhut/clubhuis in de buurt is, zoek dan een lage plek op, bijvoorbeeld een droge greppel of een groepje kleine bomen in het bos. Ga niet in een groep staan maar minimaal 2 meter van elkaar af. Mocht u zich in open terrein bevinden, ga gehurkt zitten op de tenen, armen over de knieën, het hoofd zo laag mogelijk en de voeten bij elkaar.

Natuurlijk is de speler altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en mag hij te allen tijde stoppen als hij denkt dat er gevaar voor blikseminslag dreigt.