Bezoekersregeling

Algemeen

Bezoekers (introducés, greenfee spelers of gastspelers) zijn 3 keer per jaar van harte welkom op de Eindhovensche Golf. De volgende algemene regels en voorwaarden zijn voor bezoekers van toepassing:

 • Bezoekers zijn welkom uitsluitend op vertoon van de digitale NGF-pas
 • Buitenlandse bezoekers zijn welkom op vertoon van een officieel handicapbewijs van hun home course
 • Bezoekers spelen bij voorkeur op maandag t/m donderdag na 13.30uur en op vrijdag tussen 10.00-11 .00uur en na 13.00uur met uitzondering van de competitieperiode en de dagen met clubwedstrijden in overleg met de Caddiemaster (tel: 040 – 201 4816)
 • Bezoekers worden verzocht de etiquette en huisregels van de EG te respecteren eindhovenschegolf.nl/bezoekers/etiquette_en_huisregels en zich te houden aan de aanwijzingen van de Caddiemaster
 • De maximaal exact (WHS) handicap voor bezoekers is 24.0
 • Bezoekers spelen maximaal in 3-ballen
 • Bezoekers spelen uitsluitend van de gele, blauwe of rode tees
 • Een 18-holes ronde op de EG duurt nooit langer dan 3 uur 45 minuten. Uiteraard dient elke flight aansluiting te houden bij voorgaande flights
 • Het baanpersoneel heeft ten alle tijden voorrang op spelers; bij blauw licht gelieve niet te slaan totdat het licht gedoofd is
 • Bezoekers worden dringend verzocht om:
  • het speeltempo hoog te houden (ready golf),
  • divots (plaggen) terug te plaatsen,
  • bunkers aan te harken (na gebruik de hark geheel buiten de bunker leggen aan de rough-zijde), en
  • pitchmarks te repareren (één van uzelf en één van een ander!).


Introductieregeling

 • EG-leden kunnen 8 keer per jaar maximaal 2 personen per keer introduceren tegen het verlaagde introductietarief, mits zij persoonlijk met de introducés spelen. Op zondagen is introductie pas na 14.00 uur mogelijk.

Leden met introducés worden vriendelijk verzocht zich vooraf te informeren bij de caddiemaster over een globale starttijd, omdat vaste starttijden niet gereserveerd kunnen worden. Een introducé behoort golfvaardig zijn, waarbij de golfvaardigheid van de introducé de verantwoordelijkheid van het meespelend EG-lid is. Introducés zijn maximaal 3x per jaar welkom om te spelen op onze baan. 

Jeugd

Kinderen t/m 21 jaar in bezit van een geldige NGF-pas en een maximale exact handicap 24.0 zijn maximaal 3 keer per jaar welkom op de EG om te spelen voor € 20,- indien lid van een golfclub met een eigen baan of voor € 45,- indien géén lid van een golfclub met een eigen baan. Wij verlenen gastvrijheid aan maximaal 4 jeugdspelers per dag, mits de baanbezetting dit toelaat, e.e.a. ter beoordeling aan de caddiemaster.    

Hospitality chain

Leden van de golfclubs Toxandria, de Pan, Noordwijk, Broekpolder, Rosendaelsche, Hilversumsche, Koninklijke Haagsche, Kennemer en de Eindhovensche Golf met een maximum exact handicap van 24.0 mogen met maximaal 6 spelers voor een gereduceerde dagcontributie maximaal 4x per jaar op elkaars banen spelen. Hen wordt vriendelijk verzocht om altijd vooraf telefonisch bij de caddiemaster van de desbetreffende club te informeren of er gespeeld kan worden. Leden van de genoemde clubs zijn te allen tijde, ook zonder te spelen, welkom in het clubhuis. 

Golfprofessionals

PGA (A&B-) kaarthouders zijn maximaal 3x per jaar op maandagen welkom om gratis op onze baan te spelen, mits de baanbezetting dit toelaat. Hen wordt vriendelijk verzocht om altijd vooraf een afspraak met de hoofdprofessional en de caddiemaster te maken. 

Betaalwijze

LET OP: Op de Eindhovensche Golf kan uitsluitend met PIN worden betaald!

Handelen bij noodgevallen

Bij noodgevallen (leven/dood) bel eerst 112 en dan 040 – 201 4816, keuze 5!
Minder urgente gevallen, bel de Caddiemaster 040 – 201 4816, keuze 1.

AED’s hangen op de begane grond van het clubhuis bij de Caddiemasters loge, in de hal van de EG Academy en bij de greenkeepers loods buiten tegen het houten bijgebouw.

Onweer

Het signaalschema is als volgt:

 • 1 lange toon = direct gevaar, hole niet uitspelen, bal laten liggen, ga schuilen
 • 2 korte tonen = spel hervatten
 • 3 korte tonen = (water)overlast, slecht zicht, mag hole uitspelen, daarna schuilen
 • 6 korte tonen = wedstrijd volledig afgelast / baan gesloten
 • 3 korte + 1 lange toon = shotgun

Nb. Een korte toon duurt 6 seconden, een lange toon 10 seconden.

Er bevinden zich schuilhutten in de buurt van de tee van hole 4, 5, 7, 9, 12, 15, en 16. 

Rookvrij

De EG is een rookvrije sportclub. Dit betekent dat het gehele terrein van de EG rookvrij is met uitzondering van het terras en de bank voor de Caddiemasters loge. Gelieve hier rekening te houden met uw omgeving en waken geen overlast te veroorzaken!

Caddiemaster

Spelers dienen zich te melden bij de Caddiemaster en de aanwijzingen te allen tijde op te volgen.

Pitchmarks en divots

Repareren ieders plicht

Oefenfaciliteiten en EG Academy (EGA)

Respecteer de voorwaarden voor het gebruik van de EGA, de buiten oefenfaciliteiten bij de EGA en het ven, alsmede de korte baan.

Pace of play / doorspelen

"Slow play is not okay!" Goed doorspelen verhoogt ieders speelplezier!

Handicarts

Op de EG kan alleen met een fysieke Handicart Pas (dus niet met de digitale App/pas) worden ingecheckt.