Bezoekersregeling

Algemeen
Bezoekers, in het bezit van een geldige lidmaatschapskaart van een door de NGF erkende golfclub of gelijkgestelde vereniging dan wel een buitenlandse golfclub met een aantoonbare maximum exact handicap van 28, zijn 3 keer per jaar welkom om op onze baan te spelen.

In weekenden en op dagen dat er (club)wedstrijden en/of gastgroepen zijn, kunnen wij helaas geen bezoekers ontvangen. Bezoekers worden vriendelijk verzocht om zich vooraf te informeren bij de caddiemaster of zij kunnen spelen, omdat vaste starttijden niet gereserveerd kunnen worden. De caddiemaster houdt bij het ontvangen van bezoekers rekening met de regelmatige bezetting van de baan. Bezoekers worden verzocht zich te houden aan de aanwijzingen van de caddiemaster.


Introductieregeling
EG-leden kunnen maximaal 2 personen per keer introduceren, vooropgesteld dat zij persoonlijk met de introducés spelen. Op zondagen is introductie pas na 14.00 uur mogelijk.

Leden met introducés worden vriendelijk verzocht zich vooraf te informeren bij de caddiemaster over een globale starttijd, omdat vaste starttijden niet gereserveerd kunnen worden. Een introducé behoort golfvaardig zijn, waarbij de golfvaardigheid van de introducé de verantwoordelijkheid van het meespelend EG-lid is. Introducés zijn maximaal 5x per jaar welkom om te spelen op onze baan.  

 
Jeugd
Kinderen t/m 21 jaar in bezit van een geldige NGF-pas en een maximale exact handicap 28.0 zijn maximaal 3 keer per jaar welkom op de EG om te spelen voor € 10,- indien lid van een golfclub met een eigen baan of voor € 45,- indien géén lid van een golfclub met een eigen baan. Wij verlenen gastvrijheid aan maximaal 4 jeugdspelers per dag, mits de baanbezetting dit toelaat, e.e.a. ter beoordeling aan de caddiemaster.  

 
Hospitality chain
Leden van de golfclubs Toxandria, de Pan, Noordwijk, Broekpolder, Rosendaelsche, Hilversumsche, Koninklijke Haagsche, Kennemer en de Eindhovensche Golf met een maximum exact handicap van 28.0 mogen met maximaal 6 spelers voor een gereduceerde dagcontributie maximaal 5x per jaar op elkaars banen spelen. Hen wordt vriendelijk verzocht om altijd vooraf telefonisch bij de caddiemaster van de desbetreffende club te informeren of er gespeeld kan worden. Leden van de genoemde clubs zijn te allen tijde, ook zonder te spelen, welkom in het clubhuis.

 
Golfprofessionals
PGA (A&B-) kaarthouders zijn maximaal 5x per jaar op maandagen welkom om gratis op onze baan te spelen, mits de baanbezetting dit toelaat. Hen wordt vriendelijk verzocht om altijd vooraf een afspraak met de hoofdprofessional en de caddiemaster te maken.

 
Betaalwijze
LET OP: Op de Eindhovensche Golf kan uitsluitend met PIN worden betaald!