Instructiekaart bij calamiteiten

WAT TE DOEN BIJ BRAND

 1. Alarmeer de brandweer door indrukken van een handbrandmelder en/of bel 1-1-2.
 2. Waarschuw een medewerker via 040-2014816, keuze 5 (spoed)
 3. Waarschuw andere aanwezigen.
 4. Doe ramen en deuren dicht.
 5. Blus indien mogelijk.
 6. Verlaat de gevarenzone.
 7. Gebruik geen lift.

 

WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL

 1. Bel 1-1-2.
 2. Waarschuw een medewerker via 040-2014816, keuze 5 (spoed) en, indien aanwezig, een arts-lid.
 3. Stel het slachtoffer gerust. Verleen zo mogelijk eerste hulp.
 4. Blijf bij het slachtoffer.

 

WAT TE DOEN BIJ ONTRUIMING

 1. Volg de gegeven instructie op.
 2. Neem eventuele bezoekers mee.
 3. Begeef u vanuit het clubhuis naar het bord ‘verzamelplaats’ op het parkeergedeelte achter de karrenloods.
  Begeef u vanuit de EGA naar het bord ‘verzamelplaats’ aan het begin van het pad naar de EGA.
 4. Maak kenbaar indien u andere aanwezigen mist.
 5. Bij ontruiming zal zo nodig aan enkele leden worden verzocht om bij de ontruiming te assisteren. Voer de opgedragen instructies zonder discussie uit.